Wsparcie w rozwoju osobistym

Ten rodzaj wsparcia kierowany jest do osób zainteresowanych samopoznaniem w obszarze zgłaszanych problemów i dylematów życiowych, pogłębieniem rozumienia swoich potrzeb i motywacji, poszerzeniem świadomości podejmowanych wyborów.

Czas: od kilku do kilkunastu spotkań