Wskazania do psychoterapii

 • utrata satysfakcji z życia i motywacji do działania
 • poczucie, że pomimo zdolności i odpowiednich warunków, niemożliwy jest rozwój i realizacja celów osobistych
 • nieadekwatnie silne reakcje lęku, zaburzające codzienne funkcjonowanie
 • poczucie pustki i nudy, bezsensu
 • nadmierne poczucie winy i nieadekwatne przeżywanie siebie jako złej osoby
 • lęk, bezradność, uczucie utraty kontroli nad swoim życiem
 • trudności w radzeniu sobie po utracie bliskiej osoby lub niekorzystnych zmianach życiowych
 • trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi; poczucie izolacji i samotności
 • labilność emocjonalna, doświadczanie skrajnych silnych uczuć i impulsywne podejmowanie działań
 • częste poczucie krzywdy i złości do innych, nadmierna nieufność i podatność na zranienie
 • niepokojące zachowania narażające zdrowie i życie pacjenta
 • trudności w relacjach partnerskich i w życiu seksualnym
 • dolegliwości, których przyczyna nie została wyjaśniona w badaniach medycznych
 • dziwne, niepokojące rytuały wykonywane z poczuciem przymusu; przykre, niechciane powtarzające się myśli
 • niepokój i niepewność związana z poczuciem swojej tożsamości i orientacji seksualnej, trudności w odnalezieniu swojej drogi życiowej
 • powtarzające się konflikty i trudności w środowisku pracy
 • poczucie wypalenia zawodowego
 • wypalenie zawodowe
 • dylematy związane ze ścieżką kariery