Psychoterapia długoterminowa

Oferuję pomoc osobom cierpiącym z powodu:

  • zaburzeń nastroju (np. depresja)
  • zaburzeń lękowych (fobie, nerwica obsesyjno-kompulsywna, reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, hipochondryczne)
  • zaburzeń odżywiania się (anoreksja, bulimia)
  • zaburzeń snu (np. lęki nocne, bezsenność, hipersomnia)
  • dysfunkcji dot. życia seksualnego
  • zaburzeń osobowości

Psychoterapia to dialog między pacjentem a terapeutą, efektem którego jest pogłębione poznanie i zrozumienie samego siebie. Praca polega na wspólnej analizie dotychczasowej historii życia i funkcjonowania z pespektywy zgłaszanych symptomów. W trakcie spotkań pomagam wyjaśnić dlaczego pacjent od lat powtarza pewne zachowania, mimo że przynoszą mu one cierpienie; dlaczego ciągle doświadcza podobnych niepowodzeń w związkach, czy też mimo warunków i zdolności coś go zatrzymuje w rozwoju.

Celem jest uzyskanie takiej zmiany wewnętrznej, która pozwoli uwolnić się od uciążliwych objawów, uzyskać równowagę i uruchomić zasoby potrzebne do realizacji swojej drogi życiowej.

Czas leczenia: 3-5 lat