Pomoc w sytuacjach kryzysowych

Kierowana jest do osób, które zmagają się z traumatycznymi zdarzeniami jak śmierć bliskiej osoby, rozwód czy choroba somatyczna lub innymi życiowymi zmianami, które w znaczy sposób naruszyły ich dotychczasowy sposób funkcjonowania oraz przekroczyły możliwości samodzielnego radzenia sobie.

Celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i zredukowanie symptomów, aby z jednej strony zapobiec dalszej dezorganizacji, a z drugiej odzyskać możliwości korzystania ze swoich zasobów i uruchomić działania, zmierzające do poradzenia sobie z kryzysem.

Czas trwania pomocy jest zindywidualizowany i trwa od kilku do kilkunastu spotkań.