Konsultacje

Celem spotkań konsultacyjnych jest zrozumienie problemu zgłaszającej się osoby, jej oczekiwań i przybliżonego kierunku zmiany, jaką chciałby uzyskać oraz wskazanie jej odpowiednich sposobów pomocy.

Spotkania kończą się postawieniem wstępnej diagnozy. Czasami efekt samych konsultacji jest zadowalający dla pacjenta i nie jest potrzebna dodatkowa pomoc, ponieważ wiedza, jaką uzyskał o sobie lub porada w konkretnej sprawie wystarczają do samodzielnego rozwiązania problemu. W niektórych przypadkach wskazany jest odmienny rodzaj wsparcia.

Kiedy zalecanym sposobem pomocy okazuje się psychoterapia i podjęta zostaje decyzja o rozpoczęciu tego rodzaju leczenia, to spotkania konsultacyjne kończą się zawarciem tzw. kontraktu terapeutycznego. Jest to umowa między pacjentem a psychoterapeutą dotycząca wspólnie sformułowanych celów terapii, częstości spotkań, orientacyjnego czasu trwania leczenia, warunków finansowych, sposobów i zasad odwoływania sesji.

Czas: 1-3 spotkania