Katarzyna Bubak-Woźniakiewicz

Jestem psychologiem i dyplomowanym psychoterapeutą. Praktykę zawodową rozpoczęłam w 2007 roku, najpierw zajmując się poradnictwem i diagnostyką, a od 2009 roku psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Pracuję w nurcie psychodynamicznym.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kwalifikacje do zawodu psychoterapeuty uzyskałam, kończąc 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz 2,5-letnie szkolenie w podejściu systemowym w terapii rodzin, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiadam również przygotowanie w zakresie pomocy w sytuacjach kryzysowych (pakiet szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Interwencji i Pomocy Psychologicznej „Vivos Voco”).

Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobyłam w ramach praktyk na ogólnopsychiatrycznym oddziale szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie, stażu wymaganego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Medycznym „Maszachaba”, gdzie od 7 lat pracuję na stanowisku psychologa psychoterapeuty.

Swój zawód wykonuję z pasją, stale rozwijając umiejętności i poszerzając wiedzę. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W trosce o dobro pacjenta i wysokie standardy pracy terapeutycznej, regularnie korzystam z superwizji u J. Kitrasiewicza – certyfikowanego superwizora, kierownika Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej.