Cennik

  • Pierwsza konsultacja – (70 minut) 120 zł
  • Kolejne konsultacje – (50 minut) 100 zł
  • Sesja psychoterapii jeden raz w tygodniu – (50 minut) 100 zł
  • Sesja psychoterapii dwa razy w tygodniu – (50 minut) 90 zł
  • Pomoc w sytuacjach kryzysowych jeden raz w tygodniu – (50 minut) 100 zł
  • Pomoc w sytuacjach kryzysowych dwa razy w tygodniu – (50 minut) 90 zł
  • Wsparcie w rozwoju osobistym – (50 minut) 100 zł